top of page

Prudentia M&A Folio: Kotējot 5 lielāko Latvijas valsts uzņēmumu 20% kapitāla, Valsts kase iegūtu

Prudentia M&A Folio industrijas ekspertīzes ietvaros vērtē situāciju Latvijas kapitāla tirgū, kas vēsturiski ir bijis viens no neattīstītākajiem reģionā. Patlaban Latvijas kopējā akciju tirgus kapitalizācijas apmērs pret Latvijas IKP vēl joprojām ir zemākais starp ES valstīm. Ierobežotās iespējas ieguldīt naudu Latvijas publiski kotētajos uzņēmumos un finanšu instrumentos ir licis Latvijas pensiju fondiem pēdējo 8 gadu laikā samazināt ieguldījumu īpatsvaru vietējā ekonomikā no 61% līdz 19%. Jāatzīst, ka tajā pašā periodā kaimiņu valstu lēmumi, vērsti uz investīcijas vides uzlabošanu un kapitāla tirgus attīstību, sekmēja to, ka Latvijas pensiju fondu naudas ieguldījums Lietuvā un Igaunijā pieauga, tādejādi būtībā stimulējot kaimiņvalstu ekonomiku.

Atsaucoties uz Latvijas lielākā pensiju 2. un 3. līmeņa pārvaldnieka – Swedbank ieguldījumu pārvaldes vadītāja P.Stepiņa viedokli, ka pensiju fondu pārvaldītāju investīciju apjomu pieaugumu Latvijā var pozitīvi ietekmēt kotējot valstij piederošos uzņēmumus biržā, Prudentia speciālisti apkopojuši veiksmīgākos pēdējā laika valsts uzņēmumu kotēšanās piemērus no Centrālās un Austrumeiropas reģiona. Tāpat, pamatojoties uz Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 datiem, tika secināts, ka, kotējot 5 lielāko Latvijas valstij piederošo uzņēmumu 20% kapitāldaļu, tikai no kapitāldaļu pārdošanas Latvijas Valsts kase tiktu papildināta par vismaz EUR 0,8 mljrd., bet ilgtermiņa efekts no ieņēmumiem nodokļu un dividenžu formā, kā arī uzņēmumiem pieejamiem kapitālieguldījumu apjomiem pozitīvi ietekmētu Latvijas tautsaimniecību kopumā.

Apkopojot 2018. gada būtiskos notikumus Baltijas M&A nozarē, jāpiemin, ka ievērojama aktivitāte bija prognozēta jau iepriekš un, neskatoties uz iedragāto Baltijas reģiona tēlu banku sektorā atklāto aizdomīgo finanšu darījumu dēļ, 2018. gads noslēdzās ar 21% lielu M&A darījumu skaita pieaugumu salīdzinājumā ar 2017. gadu.

Ar pilnu Prudentia M&A Folio versiju var iepazīties šeit: Prudentia M&A Folio

bottom of page