top of page

Notiks TOP101 Debates “Kas sekmē uzņēmumu vērtības veidošanos Latvijā un Igaunijā?”

14. maijā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 veidotāji Prudentia un Nasdaq Riga sadarbībā ar IR nauda organizē TOP101 Debates, lai analizētu Latvijas un Igaunijas ekonomikas caur abu valstu vērtīgāko uzņēmumu TOP101 prizmu, vērtējot atšķirības un to ietekmi uz valstu ekonomisko attīstību un sabiedrību.

Lai gan Latvijas ekonomika 2018. gadā bija par vairāk nekā 3 miljardiem eiro lielāka nekā Igaunijas IKP (29,1 pret 26 miljardiem eiro), Igaunijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 kopējā vērtība būtiski pārsniedz Latvijas uzņēmumu vērtību — 20,7 miljardi eiro pret 16,9 miljardiem eiro. Igaunijas vērtīgāko uzņēmumu 26% EBITDA marža ir būtiski lielāka nekā Latvijā (16%), tādējādi rezultējoties arī augstākā Igaunijas kompāniju novērtējumā.

“Raugoties globālā mērogā, Baltijas valstu ekonomikas ir ļoti līdzīgas - esam salīdzināmi gan pēc teritorijas lieluma, gan iedzīvotāju skaita un ekonomikas struktūras. Tomēr ir arī būtiskas atšķirības, kuras arī uzskatāmi var redzēt, analizējot TOP101 sarakstu Latvijā un Igaunijā,” uzsver Prudentia valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš. “Abi TOP101 parāda jomas, kas būtu jāsakārto un jāuzlabo abās valstīs, lai uzņēmumi uzlabotu savu konkurētspēju, savukārt, Baltijas reģions kļūtu pievilcīgāks investoriem.”

“Igaunijas TOP101 pirmajā pieciniekā ir divi biržā kotēti uzņēmumi, savukārt, Latvijā - divi valstij piederoši uzņēmumi. Tas skaidri iezīmē to, ka kapitāla tirgus nozīme Igaunijas ekonomikā ir daudz lielāka. Topā parādās arī tas, ka uzņēmumi Igaunijā, salīdzinot ar Latviju, ir caurspīdīgāki un atklāj vairāk informācijas sabiedrībai par savu darbību, līdz ar to padarot Igaunijas TOP101 kopumā vērtīgāku un arī konkurētspējīgāku,” pauda Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne.

Raugoties uz abu valstu vērtīgāko uzņēmumu kapitāla ģeogrāfisko iedalījumu, arī šeit Igaunijas saraksts būtiski atšķiras no Latvijas TOP101. Latvijas gadījumā 53,6% no kopējās uzņēmumu vērtības nāk no uzņēmumiem ar ārvalstu kapitālu, kamēr Igaunijā tikai 38%. Tāpat arī uzņēmumu skaits ar ārvalstu akcionāriem Latvijas TOP101 ir ievērojami lielāks (64 uzņēmumi) nekā Igaunijā (46). Attiecīgi šo uzņēmumu kopējā vērtība Latvijā ir 9,1 miljards eiro pret 7,9 miljardiem eiro Igaunijā.

Par likumsakarībām un svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē uzņēmumu vērtību Latvijā un Igaunijā, kā arī par līdz šim pilnībā neizmantoto izaugsmes kapitāla piesaistes potenciālu caur biržu - par šiem un citiem aspektiem TOP101 Debatēs diskutēs:

Viljar Arakas, Efften Capital valdes priekšsēdētājs; Tõnu Palm, Luminor Estonia galvenais ekonomists; Jaan Luts, TMB Element līdzīpašnieks un padomes loceklis; Aigars Ruņģis, Valmiermuiža alusdarītavas līdzīpašnieks;

Daiga Auziņa-Melalksne, Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja;

Sulev Raik, Prudentia Tallinn partneris; Kārlis Krastiņš, Prudentia valdes priekšsēdētājs.

TOP101 Debates vadīs viens no Latvijas vadošajiem žurnālistiem un komentētājiem Pauls Raudseps.

Pasākuma norises formāts: videokonference Zoom Live Event.

bottom of page