top of page

DIENA PĒC| BIZNESS: Baltijas elpa uzņēmumu "sakopšanā"

Prudentia partnera un DIENA PĒC | BIZNESS autora Ģirta Rungaiņa saruna ar Baltijā patlaban vadošā izaugsmes fonda INVL Baltic Sea Growth Fund vadošo partneri Deimanti Korsakaiti par uzņēmumu sagatavošanu pārdošanai, par kapitāla piesaisti, par to, kādas ir Baltijas valstu atšķirībās iezīmes un domāšanas par biznesa "sakopšanu", kā arī atšķirīgajām biznesa procedūrām, piesaistot kapitālu vai organizējot sava uzņēmuma pārdošanu.Comments


bottom of page