top of page

Kāpēc būtu jāzina sava uzņēmuma vērtība?

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 projekta misija ir rosināt sabiedrībā diskusijas par biznesa vērtību un to ietekmējošiem faktoriem, ko TOP101 veidotāji — Prudentia un Nasdaq Riga — veiksmīgi dara jau 17 gadu garumā.

Diemžēl Latvijā joprojām aktuāls ir uzskats, ka interese par sava uzņēmuma vērtību būs svarīga tikai tā pārdošanas vai finansējuma piesaistes brīdī. Taču biznesa novērtējums ir svarīgs jebkurā attīstības posmā, gan finanšu plānošanā, gan sarunās ar potenciālajiem investoriem un veidojot pēctecības plānu. Tas sniedz detalizētu pārskatu par uzņēmuma finanšu stāvokli, palīdz pieņemt apzinātus biznesa lēmumus, kā arī sagatavoties iespējamiem nākotnes darījumiem, pat ja tos neplānojat veikt drīzumā.

Taču ir situācijas, kurās pareiza izpratne par sava uzņēmuma vērtību ir kritiski svarīga gan personīgo, gan biznesa mērķu sasniegšanai.

Biznesa attīstība

Ja plānojat attīstīt savu biznesu, ir būtiski saprast un apzināt, kas ir atskaites punkts un kādus mērķus vēlaties sasniegt. Uzņēmuma novērtējums šodien parādīs tā stāvokli pirms attīstības plāna realizācijas, vēlāk to varēs izmantot, lai salīdzinātu, vai un cik attīstība un veiktās investīcijas ir bijušas sekmīgas.

Svarīgi ir arī tas, ka uzņēmuma novērtēšanas pārskats sniegs detalizētu to faktoru novertējumu, kuri negatīvi ietekmē vērtību un īpašniekam būtu jāuzlabo, piemēram, nestabila naudas plūsma, nesakārtoti iekšējie procesi un citi. Uzņēmuma stratēģija, kas ietver tā novērtējumu, var palīdzēt izvairīties no neadekvātām investīcijām un izdevumiem, kā arī identificēt pasākumus un faktorus, kas pozitīvi ietekmē uzņēmuma izaugsmi.

Uzņēmuma pārdošana

Ja plānojat pārdot sev piederošo uzņēmumu, ir ļoti svarīgi zināt tā patieso vērtību. Īpašnieki bieži pat neapjauš, cik vērtīgs ir viņu bizness. Nebūtu gudri, ja uzņēmumu jūs pārdotu pirmajam investoram, kurš pats pie jums atnācis, turklāt par viņa piedāvāto cenu. Uzņēmuma pārdošana ir sarežģīts process, kuram ir savlaicīgi jāgatavojas. Tieši novērtējums var kalpot par pamatu biznesa vērtības palielināšanas plānam, bet konsekventa šīs stratēģijas īstenošana ļaus uzlabot finanšu rādītājus un sasniegt tādu biznesa vērtību, par kādu būsit gatavi pārdot savu uzņēmumu.

Investīciju piesaiste

Kad rodas nepieciešamība vai iespēja piesaistīt investīcijas vai privātā kapitāla ieguldījumus sev piederošam uzņēmumam, lēmumi nereti ir jāpieņem ātri. Tikai īpašnieks, kurš saprot sava biznesa vērtību, var pilnībā izmantot tirgus piedāvātās iespējas. Uzņēmuma novērtējums aptver tā vēsturi, juridisko struktūru, finanšu informāciju un virkni citu faktoru apkopojumu. Aktuāls novērtējums potenciālajiem investoriem ir kā uzņēmuma CV — fiksē biznesa pelnītspēju pašreizējos tirgus apstākļos. Ja meklējat investorus, uzņēmuma regulāra novērtēšana ar mērķi iegūt patieso izpratni par tā vērtību un sekmēt tās palielināšanu ir daļa no biznesa stratēģijas.

Pēctecības plānošana

Daudzi uzņēmumu īpašnieki ieliek savu sirdi un dvēseli biznesā, cerot, ka tas vecumdienās nodrošinās finansiālu brīvību, taču dziļi emocionāla saikne ar uzņēmumu var apgrūtināt tā patiesās vērtības izpratni.

Uzņēmuma novērtējums sniegs padziļinātu priekšstatu par to, cik vērts ir bizness šobrīd. Vienalga, vai aiziešanu pensijā plānojat realizēt ar tā pārdošanu, vai grasāties nodot uzņēmuma pārvaldīšanu nākamajai paaudzei, tas ir process, kam jāgatavojas. Pārdošanas gadījumā vērtējums palīdzēs noteikt cenu un apstākļus, kas jums būtu ērti un izdevīgi, iegūstot finansiālu brīvību. Savukārt, ja pēctecība tiek realizēta ģimenes ietvaros, vērtība var kalpot kā atskaites punkts uzņēmuma nodošanai nākamajai paaudzei, tajā skaitā gan aktīviem, gan pasīviem tā dalībniekiem.

Biznesa paplašināšanās

Īpašniekiem, kuri plāno sava biznesa paplašināšanu vai ģeogrāfisku ekspansiju, aktuāls uzņēmuma novērtējuma pārskats ir ārkārtīgi noderīgs rīks. Tas nodrošina precīzu nozares etalonu un var atvieglot finansējuma piesaisti no aizdevējiem un finanšu iestādēm savu ambiciozo plānu realizēšanai. Regulāri biznesa novērtējumi izceļ jomas, kurām jāpievērš uzmanība biznesa paplašināšanas stratēģijā, kā arī palīdz izsekot biznesa lēmumu ietekmei uz uzņēmuma vērtību.

Izejas (exit) stratēģijas īstenošana

Katram izejas plānam ir jāatbilst īpašnieka biznesa un personīgajiem mērķiem. Veiksmīga iziešana no uzņēmuma prasa arī ievērojamu plānošanu. Biznesa novērtējums palīdz definēt plānošanas procesa atskaites punktu un, balstoties uz izejas stratēģijas mērķiem, definēt sasniedzamu rezultātu. Neatkarīgi no tā, kādu izejas stratēģiju izvēlaties (IPO, vadības izpirkumu, M&A vai citu), regulāri biznesa novērtējumi sniegs skaidru priekšstatu par jūsu uzņēmuma finansiālo stāvokli un palīdzēs sasniegt vislabāko iespējamo rezultātu tad, kad būs pienācis laiks «iziet» no biznesa.

Aktīvu aizsardzība

Šķiršanās, juridiski strīdi vai pat īpašnieka nāve ir dzīves pavērsieni, par kuriem ir grūti runāt, taču jebkuram uzņēmējam ir svarīgi nodrošināt aktīvu aizsardzību nākotnē. Mantinieki, kuriem ārkārtas apstākļos būtu jāpārņem uzņēmums, nezina tā patieso vērtību un tātad arī nespēj efektīvi realizēt uz biznesa izaugsmi vērstu stratēģiju. Padziļināta izpratne par biznesa vērtību, kas balstīta uz regulāriem neatkarīgiem novērtējumiem, nodrošina uzņēmējam savu personīgo un biznesa interešu aizsardzību.


Neatkarīga uzņēmuma novērtējuma mērķis ir palīdzēt uzņēmējam izprast biznesa patieso vērtību un tās ietekmējošos faktorus. Šāds novērtējums var kļūt par pamatu būtiskiem lēmumiem, jo tikai uzņēmējs, kurš zina sava biznesa patieso vērtību, var pilnībā izmantot tirgus piedāvātās iespējas.


コメント


bottom of page