top of page

Temperatūra biznesa virsotnēs

Ir Nauda, decembris, 2020.

Kādas ir biznesa izaugsmes iespējas Latvijā? Viens no veidiem, kā atbildēt uz šo jautājumu,— palūkoties caur uzņēmumu vērtības prizmu, jo tā lielā mērā atspoguļo uzņēmējdarbības vidi valstī. Tādēļ Prudentia un Nasdaq Riga jau piecpadsmito gadu piedāvā sabiedrībai ieskatu biznesa vides virsotnē, veidojot Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101.

Šogad TOP101 uzņēmumu kopējā vērtība ir 16,4 miljardi eiro. Vai tas ir daudz? Noteikti. Vai varētu vairāk? Neapšaubāmi. To apliecina kaut vai Igaunijas rezultāts — kaimiņu TOP101 uzņēmumu vērtība ir 20,7 miljardi eiro, par 26% lielāka. Tātad Latvijas uzņēmumiem ir, kur augt. Uzņēmējiem jādomā par attīstību, valsts galvām — par saprotamas, prognozējamas un efektīvas uzņēmējdarbības vides radīšanu.

Kādēļ uzņēmumu vērtība un vērtības izaugsme ir svarīga ne tikai pašiem uzņēmumiem, bet visai sabiedrībai? Vērtības pieaugums saistīts ar augošiem peļņas rādītājiem un nākotnes potenciālu — jo vairāk augsim, jo labāk dzīvosim. Uzņēmumi attīstoties rada jaunas darbavietas, maksā lielākas algas un nodokļus, tātad veicina labklājību.

Viens no pamatjautājumiem — kur meklēt attīstības iespējas? Nozaru griezumā šobrīd TOP101 dominē četras nozares: patēriņa preču tirdzniecība, komunālie pakalpojumi, loģistika, IT un telekomunikāciju nozares.


Šo četru nozaru kopējā vērtība veido vairāk nekā pusi no TOP101 uzņēmumu vērtības, lai gan šajās nozarēs pārstāvēti 42 no TOP101 uzņēmumiem. To vidū redzamas trīs lielas grupas — valsts uzņēmumi ar vēsturisku monopola stāvokli un stratēģiski svarīgu infrastruktūru, arī uzņēmumi, kas savā starpā sadalījuši noteiktu Latvijas patērētāju tirgu, un uzņēmumi, kas savieno tirgus, ģeogrāfijas un vides. Šīs trīs grupas ir ļoti svarīgas Latvijas ekonomikai un tās stabilitātei — šo uzņēmumu galvenā funkcija ir iedzīvotāju drošības, ikdienas vajadzību un saziņas nodrošināšana.


Nākotnē lielākas attīstības iespējas neapšaubāmi būs uzņēmumiem, kuri eksportē produktus, pakalpojumus vai zināšanas. Latvijā būs arvien vairāk jaunu ārzemju un vietējā kapitāla uzņēmumu, kas ar vietējā darbaspēka palīdzību radīs augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus, orientēsies uz eksportu.


Vai ar TOP101 publicēšanu ir iespējams iespaidot ārzemju investoru ienākšanu un attīstības vēlmes Latvijā? Visticamāk, ne. Bet kopējiem spēkiem mums ir iespēja sekmēt vietējā kapitāla uzņēmumu attīstību.


Vietējā kapitāla privātie uzņēmumi Latvijā veido gandrīz 20% no TOP101 vērtības. Igaunijā šis rādītājs ir 40%. Tātad mums ir jāvar labāk. Lai to izdarītu, nepieciešama prognozējama uzņēmējdarbības vide, kā arī sabiedrības atbalsts. Būt par uzņēmēju ir sarežģīti — ne velti ir teiciens, ka uzņēmējs ir cilvēks, kurš gatavs nedēļā strādāt pat 100 stundas pie sava biznesa izveides, lai tikai nebūtu jāstrādā 40 stundas nedēļā pie kāda cita. Uzņēmējdarbība nozīmē laika ieguldījumu, risku un iespēju ciest neveiksmi, toties paver arī lielas izaugsmes iespējas gan pašam, gan sabiedrībai — jaunas darbavietas, investīcijas, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu.


Veidojot TOP101 jau piecpadsmit gadus, esam apskatījuši simtiem uzņēmumu, kuri būtiski auguši gan darbinieku skaita ziņā, gan peļņas rādītājos, gan vērtībā. Latiņa, kas uzņēmumiem jāpārvar, lai iekļūtu veiksmīgāko topā, laika gaitā būtiski augusi — no 12,9 miljoniem eiro 2006. gadā līdz 49,4 miljoniem tagad. Šī TOP101 iekļūšanas sliekšņa izaugsme noteikti ir motivējošs piemērs gan esošajiem, gan topošajiem uzņēmējiem.


Analizējot faktorus, kas ļāvuši šiem vērtīgākajiem uzņēmumiem kļūt par Latvijas ekonomikas mugurkaulu, esam nonākuši pie dažām svarīgām atziņām — nākotnes veiksmes stāstu radīšanai redzam vairākus būtiskus priekšnoteikumus. Jāaudzē uzņēmumu eksportspēja. Jānovērtē tehnoloģiju ietekme un nākotnes potenciāls. Nozares ir dažādas, bet svarīgi ņemt vērā, ka ātrākas attīstības iespējas vieglāk atrast strauji augošās vai topošās nozarēs ar nākotnes potenciālu. Tāpat jāņem vērā, ka uzņēmumu un vadītāju reputācija un kompetence ir ļoti svarīga — nereti tā var būt izšķiroša uzņēmuma tālākai attīstībai. Kad uzņēmums ir sasniedzis noteiktu attīstības stadiju, jādomā par M&A jeb pirkšanas un apvienošanās virzienu, lai pavērtu izaugsmes iespējas jaunos tirgos un straujākos tempos. Saistībā ar ambiciozu attīstības mērķu īstenošanu noteikti jāizsver investoru un fondu piesaiste, kā arī nevajag baidīties no stratēģiskajiem investoriem. Veicot uzņēmējdarbību pārdomātā, uz attīstību vērstā veidā, patiešām ir iespējams strauji audzēt uzņēmuma vērtību un iekļūt Latvijas biznesa virsotnēs.

Opmerkingen


bottom of page