top of page

 

Vienīgā Baltijas metalurģijas uzņēmuma “Liepājas Metalurgs” ceļš no maksātnespējas uz jaunu īpašnieku iegūšanu

2015.gada 12.janvārī “Liepājas Metalurga” maksātnespējas administrators Haralds Velmers nodeva uzņēmuma simboliskās atslēgas jaundibinātā uzņēmuma “KVV Liepājas metalurgs” valdes loceklim Igoram Kovaļenko. Ar šo sekmīgi noslēdzās ne tikai pats uzņēmuma pamatražotnes pārdošanas process, bet arī uzņēmuma glābšanas process, kurā Prudentia bija iesaistīta no 2013. gada.

2013. gadā sekojot vairākus gadus ieilgušajam tērauda armatūras cenas kritumam Eiropā, vienīgais tērauda armatūras ražotājs Baltijā – privātpersonām piederošais AS “Liepājas Metalurgs” saskārās ar strauju neto zaudējumu pieaugumu. Situāciju sarežģīja kopējās uzņēmuma saistības, kas uz to brīdi pārsniedza 200 miljonus EUR. Prudentia sākotnēji tika piesaistīta, lai pārstāvētu t.s. Kreditoru klubu (tajā tika pārstāvēti uzņēmuma trīs finanšu kreditori – Latvijas valsts, Citadeles banka un SEB banka, kā arī divi lielākie kreditori-piegādātāji – Latvenergo un Stemcor), veicot uzņēmuma darbības detalizētu analīzi, uzturot komunikāciju ar visām iesaistītajām pusēm un izstrādājot stratēģiju, lai maksimāli pasargātu pārstāvēto kreditoru intereses, kuru kopējais prasījumu apjoms sasniedza 141 miljonus EUR. Pēc uzņēmuma virzīšanas uz tiesiskās aizsardzības procesu, kura ietvaros esošajiem īpašniekiem tomēr neizdevās panākt vienošanās ar kreditoriem, uzņēmums nonāca maksātnespējas statusā. Vēlāk Prudentia no uzņēmuma maksātnespējas administratora puses konkursa kārtībā tika izvēlēta kā konsultants uzņēmuma mantas pārdošanas procesā, t.sk. metalurģijas rūpnīcas pircēja piesaistē.

Investoru piesaistes process un darījuma pabeigšana priekš šī darījuma apjoma aizņēma netipiski īsu laika posmu, kas bija saistīts gan ar kvalitatīvi veiktajiem sagatavošanās darbiem, gan arī ar Prudentia spēju īsā laika posmā uzrunāt starptautiskos metalurģijas nozares spēlētājus izmantojot Global M&A organizācijas partneru tiešos kontaktus. Pārdošanas procesā starp investoriem radītās konkurences rezultātā gala pircējs savu cenas piedāvājumu uzlaboja vairāk kā 2 reizes, salīdzinot ar sākotnējo piedāvājumu, kā arī tika panākti cenas samaksas nosacījumi un garantijas, kas apmierināja kreditorus un tika saņemta to atļauja pabeigt darījumu. Faktiski tikai 9 mēnešu laikā no investora piesaistes procesa uzsākšanas metalurģijas rūpnīca kā aktīvu kopums tika pārdota par rekordlielu summu - 107 miljoniem EUR, kas darījumu ierindoja  2014. gada Baltijas lielāko darījumu topā.

 

Ivars Pinkulis.jpg

Ivars Pinkulis: Liepājas Metalurga pārdošanas darījums kļuva par lielāko iegādes darījumu Baltijā 2014. gadā.

 

Prudentia komanda AS “Liepājas Metalurgs” sākotnējā glābšanas, kā arī vēlāk – pārdošanas procesā bija praktiski nepārtraukti iesaistīta gandrīz 2 gadus, un no Prudentia puses tika veltīti apjomīgi darbinieku resursi lai sniegtu ātrus un kvalitatīvus pakalpojumus gan kreditoriem, gan arī pēc tam maksātnespējas procesā – procesa administratoram. Šis ir uzskatāms par unikālu darījumu Latvijas valsts vēsturē, jo nav bijis līdzvērtīgu piemēru, kur šāda apjoma uzņēmums maksātnespējas procesā ir ticis saglabāts un pārdots jaunajam īpašniekam tādā stāvoklī, ka tas praktiski nekavējoties var atsākt darbu. Koordinējot kreditoru, uzņēmuma vadības, kā arī piesaistītā juridiskā biroja darbu, tika atrasti kompromisa risinājumi, lai ievērotu gan maksātnespējas procesa prasības, gan arī sastrukturētu starptautiskajiem investoriem pievilcīgu investīciju objektu. Veiksmīga turpmākā investoru piesaistes procesa organizēšana ļāva saņemt no investoriem vairāk kā 10 nesaistošos iegādes piedāvājumus, kā arī pēdējā pārrunu kārtā sasniegt maksimāli iespējamo rūpnīcas pārdošanas cenu ar labākajiem iespējamajiem pirkuma cenas samaksas nosacījumiem.

 

bottom of page