top of page

20 gadu pieredze M&A darījumu organizēšanā

Šogad tiek atzīmēta Investment Agency OÜ 20 gadu jubileja. Sākotnēji kompānijas pakalpojumu portfelis bija plašs un daudzveidīgs, bet pēdējos septiņus gadus Investment Agency ir specializējusies šaurā, bet komplicētā biznesā - uzņēmuma pārdošanas procesa organizēšanā. 20 gadus atpakaļ uzsākot biznesu, Investment Agency OÜ ir sniegusi arī profesionālus pakalpojumus aizdevuma kapitāla piesaistē, uzņēmuma vērtēšanas analīzi, konsultācijas uzņēmuma restrukturizācijas jautājumos un citus.

Pēc Illar Kaasik, Investment Agency OÜ vadošā partnera un valdes locekļa vārdiem, koncentrēšanās uz konkrētu korporatīvo finanšu jomu jomu bija uzņēmuma stratēģiskais lēmums, kas nākotnē varētu kļūt par Investment Agency konkurētspējīgo biznesa priekšrocību. „ Koncentrēšanās uz noteiktu jomu ļauj mums sniegt profesionālākus pakalpojumus. Mūsu galvenais mērķis ir piedāvāt tikai vienu pakalpojumu un darīt to ļoti augstā līmenī,“ Kaasik skaidro par pieņemto lēmumu. Iepriekš uzņēmums aktīvi nodarbojās arī ar nekustamo īpašumu attīstību, bet vēlāk šīs biznesa virziens palika meitasuzņēmuma Investment Agency Property Advisor OÜ. To pārvalda Investment Agency OÜ illgadīgais partneris un valdes loceklis Mart Lee. Galvenais fokuss ir iespējami augstākā cenā

Lai gan parasti mērķis ir panākt veiksmīguuzņēmuma pārdošanas darījuma pabeigšanu sešos līdz astoņos mēnešos, patiesībā uzņēmuma pārdošanas process ilgst apmēram gadu. Tomēr ir darījumi, kas prasa divus vai trīs gadus. Ņemot vērā līgumattiecību ilgumu, starp klientu un konsultantu ir vajadzīga liela uzticēšanās. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai konsultants izprastu uzņēmuma biznesu, tā pārdošanas iespējas un potenciālā pircēja profilu līdz niansēm,“ saka Kaasik.

Kaasik turpina, norādot, ka galvenais mērķis vienmēr ir sasniegt pēc iespējas augstāku darījuma cenu. „ Konsultantam ir jāpārzina, kas ir konkrētā uzņēmuma labākais pircējs konkrētā ekonomiskās attīstības posmā . Augošās ekonomikas apstākļos tas varētu būt investīciju fonds, bet recesijas laikā drīzāk konkurents.“

Pēc vadošā partnera domām, konsultācijas apvienošanās un apvienošanās darījumos, no vienas puses, ir interesantas, bet, no otras puses, sarežģītas, jo jāņem vērā dažādas ekonomikas jomas. „ Mūsu klientu starpā ir uzņēmumu no piena pārstrādes nozares, metālapstrādes, mazumtirdzniecības, viesnīcu nozares u.c., kas nozīmē, ka mums ir sevi pastāvīgi jāizglīto, jo tikai pilnībā saprotot nozares specifiku mēs savu darbu varam paveikt ļoti labi,“ atzīmēja Kaasik, papildinot, ka nepastāvīgā uzņēmējdarbības vide arī ietekmē darbu. Viņš sniedz piemēru, ka recesijas laikā uzņēmumu patiesās vērtības un īpašnieku cerības var būtiski atšķirties.

Pēc Kaasika teiktā, zināšanas par ekonomisko vidi un uzņēmuma pārdošanas procesa organizēšanu ir daļa no konsultanta profesionalitātes un kompetences. „ Veiksmīga uzņēmuma pārdošana vienmēr sākas ar pārdošanas stratēģijas izstrādi, kuras laikā tiek analizētas dažādas darbības un līdz ar to tiek plānota arī efektīva pārdošanas taktika.“

"Ir svarīgi saprast uzņēmuma vērtību tās īpašniekam. Piemēram, uzņēmumam, kura kopējā vērtība ir desmit miljoni eiro, katrs 1% ir vienāds ar 100 000 eiro. Veicot savu darbu, es noteikti to ņemu vērā un ielieku sevi īpašnieka kurpēs, lai sasniegtu vislabāko rezultātu,“ papildina teikto Kaasik . Pēc kompānijas associētā direktora Suleva Raika teiktā, kurš uzņēmumam pievienojās 2017. gadā, konsultants vienlaikus spēj vadīt divus līdz četrus projektus. Runājot par lielākiem darījumiem, vienlaikus var būt tikai viens vai divi projekti „ Galveinais mūsu biznesa atslēgvārds ir konfidencialitāte, ”saka Raiks. „Svarīgs ir arī sarunu process un taktika, piemēram, cenu noteikšanas laikā jums noteikti jāzina, kurā brīdī kuru karti spēlēt.“

Galvenais kompānijas aktīvs ir tās darbinieki

Ņemot vērā M&A jomas specifiku partneri ar plašu pieredzi un talantīgi, motivēti darbiniekiem ir kompānijas galvenais kapitāls. Investment Agency OÜ partneri ir speciālisti ar ilggadīgu profesionālu pieredzi, kuri no sākuma līdz beigām pārvalda un ir atbildīgi par darījuma norisi.

Lai paskatīto uz savu profesionālo ikdienu no jauna skatu punkta un piešķirtu tam dziļāku nozīmi, Investnment Agency komanda kopā apmeklē seminārus un apmācības. Protams, kā jebkurai komandai, arī izklaidēšanas saliedēšanas pasākumi ir ārkārtīgi svarīgi.

Misija ir apvienot Baltijas un Skandināvijas ekonomisku telpu

Kaasiks norāda, ka īpašnieki vēlas pārdot savu uzņēmumu trīs gadījumos: īpašnieks vecuma dēļ vēlas iziet no aktīvas uzņēmējdarbības; biznesa aktivitāte ir sasniegusi kulmināciju, īpašniekam ir citi plāni un viņam nepieciešams lielāks kapitāls; īpašniekam ir nepieciešams papildu kapitāls, pārdodot tikai daļu no uzņēmuma. „Ja kompānijas īpašnieka pēcnācēji nav ieinteresēti turpināt uzņēmējdarbību, pareizi būtu pārdot uzņēmumu jaunam īpašniekam, kuram ir vīzija un spēja turpināt uzņēmuma attīstību. Pretējā gadījumā uzņēmums pamazām zaudēs savas pozīcijas," papildina Raik, norādot arī uz to, ka M&A darījumiem piemīt spēja arī atdzīvināt ekonomiku.

Lielākais Investment Agency OÜ darījums 2017. gadā bija AS Remeksi Keskus pārdošanas darījuma organizēšana Lietuvas kompānijai AXIOMA LT UAB.

„Mūsu misija ir apvienot Baltijas ekonomisku telpu. Ja mēs varam pārdot uzņēmumus no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, kas darbojas vienā jomā, atrodot tiem jaunu īpašnieku, piemēram, Vācijā, Zviedrijā vai vietējo investoru, tad mēs faktiski konsolidējam ekonomiku un padarām to konkurētspējīgāku un efektīvāku ,“ atzīmē Kaasik. „ Šāda veida darījumi vienmēr ir ļoti sarežģīti, jo ir jāņem vērā gan dažādu pušu intereses, gan trīs valstu normatīvo aktu specifika.“

Illar Kaasik optimistiski skatās uz 2018. gadu un sagaida darījumu uzplaukuma turpinājumu. „ Ekonomiskā vide ir galvenais veicināšanas faktors: naudas izmaksas ir lētas, kaimiņvalstīs piedzīvo ekonomisko izaugsme. Somija ir izkļuvusi no krīzes, Latvija un Lietuva ir uzrādījušas labus rezultātus, arī Krievijai klājas labāk.Šo faktoru kopums veido vidi, kuras ietvaros uzņēmumu vērtības aug, tiem ir brīvs kapitāls un interese par investīciju veikšanu un izaugsmi. Tas viss ļauj mums palīdzēt mūsu klientiem veikt vairāk M&A darījumu. “

Raksts tika publicēts Äripäev Jubilary numurā.

bottom of page