top of page

airBaltic obligāciju emisija ir nozīmīgs notikums Baltijas kapitāla tirgum

Prudentia ir patiesi gandarīta, ka nacionālā aviokompānija airBaltic ir spējusi stabili nostāties uz izaugsmes un attīstības ceļa, iegūstot augsto novērtējumu un atzinību no starptautisko investoru puses. Tas tikai apliecina aviokompānijas restrukturizācijas procesa ietvaros pieņemto lēmumu par līdzekļu ieguldīšanu pamatotību gan no valsts, gan privāto investoru puses. Šī brīža situācija Baltijas kreditēšanas tirgū, kā arī pieejamais ierobežotais riska kapitāla apjoms reģionā liek uzņēmumiem meklēt alternatīvus finansēšanas avotus. Korporatīvo obligāciju emisija kā finansējuma piesaistes instruments tiek plaši izmantota visā pasaulē dažādās nozarēs. Kā piemēru no aviācijas nozares var minēt airBaltic tiešā konkurenta Ziemeļeiropas reģionā - aviokompānijas Finnair 2015. gadā veiksmīgi veikto obligāciju emisiju 200 miljonu EUR vērtībā ar procentu likmi 7,875%. Tāpēc var uzskatīt, ka airBaltic obligāciju procentu likme 6,75% līmenī tiek vērtējama kā aviācijas nozarei atbilstoša.

airBaltic obligāciju emisija ir nozīmīgs notikums ne tikai aviokompānijas attīstībā, bet arī Baltijas kapitāla tirgum kopumā, jo vērtējams kā nozīmīgs solis veiksmīgas airBaltic akciju kotēšanas virzienā.

bottom of page