top of page

Pēctecības plāns un jūsu biznesa vērtība

Žurnāls Forbes, okt. 2021, Rīgā.


Nereti, satiekoties ar jaunu klientu, mēs, investīciju baņķieri, dzirdam: “Vēlos pārdot savu biznesu! Zemākā cena – n miljoni eiro.” Un bieži mums klientam jāatbild, ka viņa uzņēmums, kāds tas ir šobrīd, par iecerēto cenu nav pārdodams. Arī pandēmija ir bijusi katalizators uzņēmumu īpašniekiem visā pasaulē. Daudziem nācās mainīt uzņēmējdarbības modeli. Daudzi atklāja, ka strādā vairāk un ilgāk. Pandēmijas laikā cilvēki pievērsa lielāku uzmanību veselībai, tam, kas patiešām ir svarīgs viņu dzīvē, un līdz ar to vērojams intereses pieaugums par pēctecības plānošanu. Saskaņā ar Šveices globālās bankas UBS pētījuma datiem tuvāko piecu gadu laikā aptuveni 41 % uzņēmumu īpašnieku plāno iziet no biznesa.


Tomēr, neraugoties uz šo arvien lielāko interesi par pēctecības plānošanu, pusei uzņēmumu īpašnieku joprojām nav izstrādāta pēctecības stratēģija. Bieži vien, īpaši Latvijā, īpašnieki paši pilda arī uzņēmuma operacionālās vadības funkcijas, līdz ar to izpratne par uzņēmuma attīstību, svarīgākie biznesa kontakti, know how un intelektuālais īpašums ir koncentrēts viena cilvēka rokās. Tieši tas rada lielāko risku (key person risk), ka negaidītu notikumu gadījumā gadiem ilgi veidotais bizness ātri var zaudēt savu vērtību. Visiem uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma un īpašnieku struktūras ir jāievieš pēctecības plāns, jo tas palīdz īpašniekam, viņa ģimenei un darbiniekiem būt gataviem negaidītiem pavērsieniem.

Pēctecības plāns nav tikai īpašnieka plānota aiziešana no aktīvas pozīcijas savā biznesā personisku iemeslu dēļ. Īpašniekam ir jāsaprot, ka uzņēmuma vadības nodošana pareizajā brīdī profesionālas vadības rokās palielina iespēju pārdot viņa biznesu pareizajā brīdī, jo tā nebūs atkarīga no īpašnieka palikšanas vai nepalikšanas uzņēmuma vadībā. Pareizais brīdis ir nevis tad, kad īpašnieks jebkādu apstākļu dēļ vēlas uzņēmumu pārdot, bet tad, kad biznesa attīstība ar saviem spēkiem tuvojas augstākajai robežai, kad tirgū ir interese par tāda veida biznesiem un ir noprotams, ka būs vairāki potenciālie pircēji.

Ar ko sākt? Jautājumi, uz kuriem jums būs jāatbild pašam sev, lai izstrādātu pēctecības plānu, ir sarežģīti, bet tie palīdzēs saprast, kā virzīties tālāk.


• Kādi ir jūsu mērķi uzņēmējdarbībā?

• Kad vēlaties pārtraukt aktīvu uzņēmējdarbību?

• Vai redzat biznesa pēctečus savā ģimenē?

• Kas ir galvenie darbinieki vai iespējamie pēcteči?

• Biznesa attīstības plāns un sasniedzamie mērķi?

• Kam visvairāk interesētu mans bizness? Vai interesenti varētu būt vairāki?


Nākamais solis pēctecības plānošanā ir apzināt, kādas ir jūsu biznesa pārdošanas stratēģijas (exit strategy) iespējas. Minēšu galvenās no tām. Biznesa paturēšana ģimenē. Daudziem ģimenes uzņēmumiem biznesa paturēšana ģimenes rokās ir iecerētais risinājums, tomēr lielākajai daļai tas nav labākais scenārijs, jo pāreja ģimenē galvenokārt ir atkarīga no nākamās paaudzes prasmēm un interesēm. Starptautiskās audita kompānijas PWC apkopotie dati atklāj visai bēdīgu statistiku – jau trešajā paaudzē izdzīvo tikai 12 % uzņēmumu, kas tika paturēti ģimenes rokās, savukārt ceturtajā paaudzē 97 % uzņēmumu neizdzīvo.


Avots: PWC's 10th Global Family Business Survey


Tas sasaucas ar teicienu, ka no skrandām līdz skrandām ir trīs paaudzes. Arī biznesa pāreja ģimenē ir daļa no pēctecības plāna, un tā nevar notikt haotiski un nepārdomāti. Tāpat jāatceras, ka nekas negrauj biznesa vērtību vairāk kā akcionāru konflikts vai biznesa mantinieku kari. Ja mantiniekiem nav patiesas intereses par jūsu uzņēmumu, nav attiecīgu prasmju un izpratnes par biznesu, kā arī, ja viņi nespēj vienoties savā starpā par biznesa pārvaldīšanu un attīstību, jūsu gadiem veidotais bizness ātri zaudēs savu vērtību. Taču profesionāli veidots pēctecības plāns ļauj jūsu pēctečiem pārliecinoši iesaistīties jaunajās lomās, turpināt vadīt un attīstīt vai pārvaldīt biznesu vai arī saņemt šī biznesa augļus, nodarbojoties ar citām lietām, kas viņus interesē vairāk. Biznesa pārdošana stratēģiskajam pircējam (konkurentam). Šādam scenārijam ir rūpīgi jāgatavojas, jo parasti jau tiešie konkurenti cits citu ļoti labi pazīst, vēro, uzmana. Taču šādai izvēlei ir daudz arī lielu plusu – jūs ļoti labi pazīstat pircējus un varat diezgan labi prognozēt, kas viņiem jūsu uzņēmumā visvairāk interesēs. Tirgus konsolidācijas gadījumā pircēji var realizēt sinerģijas efektu gan ieņēmumu, gan izdevumu jomā, lai palielinātu rentabilitāti. Tātad ambiciozi konkurenti, kuri saskatīs jūsu uzņēmumā konsolidācijas potenciālu, būs gatavi maksāt arī augstāku cenu. Bieži pat zaudējumus nesošs uzņēmums ar būtisku tirgus daļu var tikt pārdots stratēģiskajam pircējam par augstu cenu. Šeit gan jārēķinās ar konkurences regulējumu un attiecīgiem saskaņojumiem. Uzņēmuma pārdošana finanšu investoram. Salīdzinot ar stratēģisko investoru, finanšu investori, visticamāk, būs ieinteresēti saglabāt esošo vadības komandu. Finanšu investori parasti ir uzņēmuma vidēja termiņa īpašnieki, kas pēc 3–7 gadiem to pārdos tālāk. Ir ļoti daudz dažādu fondu, t. s. ģimenes fondu, kas pārvalda bagātas ģimenes naudu (family office), privātā kapitāla fondi (private equity), ir fondi, kas specializējas noteiktās nozarēs. Taču ļoti liela nozīme ir konkrētajam brīdim, kad vēršaties pie fondiem. Ja fonds ir nesen akumulējis svaigu naudu, tad ir īstais laiks ar to runāt, savukārt, ja fonds ir visu naudu jau investējis, tad sarunai īsti nav jēgas. Iespējams, galvenais solis veiksmīga pēctecības plāna veidošanā ir atrast neatkarīgu un pieredzējušu speciālistu, kas piedāvās jūsu biznesa novērtējumu, palīdzēs atrast risinājumus, kas izriet no jūsu dzīves plāniem, sniegs profesionālu tirgus situācijas izvērtējumu, kā arī kopā ar jums izveidos strukturētu pēctecības plānu, kas izriet no jūsu unikālajiem mērķiem. Arī rūpēs par veselību jūs taču neaprobežojaties tikai ar savu izpratni par to, kā būtu jāārstējas, bet konsultējaties ar veselības nozares profesionāļiem. Cik vērts mans uzņēmums ir tagad, cik vērts tas būs nākotnē? Uz šo jautājumu atbildes palīdzēs sameklēt finanšu konsultants. Īpašnieki bieži vien ir emocionāli pārāk saistīti ar uzņēmumu, tāpēc nevar objektīvi to novērtēt. Ierastāki ir gadījumi, kad uzņēmēji savās gaidās (expectations) pārvērtē uzņēmumu vērtību, tomēr bieži notiek arī tā, ka nenovērtē pietiekami. Precīzāks novērtējums prasa strukturētu pieeju, ieskaitot zināšanas par dažādiem novērtējumu veidiem, metodiku un detalizētu, aktuālu informāciju par pašreizējo situāciju tirgos un nākotnes prognozēm. Jāņem vērā, ka privātā kapitāla fonds un stratēģiskais investors var atšķirīgi novērtēt biznesu. Tāpat uzņēmuma vērtību ietekmē tā saistības. Kāda ir kontroles prēmija par vairākuma akciju pārdošanu, salīdzinot ar mazākuma akcijām? Kādu cenu tirgus šodien maksā par līdzīgu uzņēmumu? Šie ir jautājumi, uz kuriem var palīdzēt atbildēt tikai profesionāls finanšu konsultants.


Profesionāla strukturēta pēctecības plāna mērķis ir ne tikai saglabāt jūsu biznesa vērtību, bet arī to palielināt. Lai tas notiktu, īpašniekam ir jāpārdomā, jāizstrādā sistēmas un procesi, lai bizness darbotos arī bez viņa. Biežākā kļūda, ko pieļauj uzņēmumu īpašnieki, ir negatavība nodot uzņēmuma vadības funkciju profesionālai vadības komandai. Ja jūsu bizness var darboties bez jums ikdienā, tas rada lielāku pārvedamu vērtību. Pēctecības plānošana nav tikai pieredzējušu biznesa cilvēku dienas kārtībā. Kad sākat jaunu biznesu, tā pārdošanas stratēģija, iespējams, ir pēdējā lieta, kas par ko jūs domājat. Tomēr gudrs uzņēmējs atzīs, ka pirmajā dienā pieņemtajiem lēmumiem var būt izšķirīga ietekme uz biznesa vērtību arī pēc divdesmit gadiem, jo uzņēmums ir jāveido tā, lai to pārdotu. Šī Prudentia pieredzē vērtējama kā lielākā stratēģiskā nekompetence, ko pieļauj uzņēmēji. Patiesais bizness ir veidot uzņēmumu, lai to pārdotu; tā ir biznesa cilvēka pieeja. Tā ir galvenā īpašība, ar ko biznesa cilvēks atšķiras no vienkārša uzņēmēja. Būt par biznesa cilvēku nozīmē vairot savu kapitālu, raudzīties uz to kā investoram. Tāpēc arī agrīnā biznesa veidošanas stadijā pēctecības plānam ir ļoti liela loma, un, kad pienāks laiks jūsu iziešanai no biznesa, jūs to izdarīsiet maksimāli izdevīgi. Pēctecības plāna izstrāde nodrošinās jums skaidru vīziju par biznesa nākotni. Tas nav vienas dienas lēmums, bet nekad nav par agru sākt par to domāt!

Comments


bottom of page