top of page

Pakalpojumi:

 • Īpašnieku stratēģijas izstrāde, pēctēcības plānošana un uzņēmuma sagatavošana nākamajām paaudzēm

 • Uzņēmēja un uzņēmuma valdes sagatavošana procesam

 • Īpašnieku maiņa

  • ģimenes ietvaros

  • caur uzņēmuma vadības izpirkumu (Management Buy-out)

  • caur uzņēmuma pārdošanu trešajām pusēm

 • Biznesa plāna un finanšu modeļu sastādīšana

 • Uzņēmuma/Grupas novērtešana

Uzņēmēji augsti vērtē Prudentia darbiniekus gan neitrālu profesionālu oponentu līmenī, gan arī kā uzticamu ekspertu. Mēs ne tikai pārvaldām ar finanšu un nodokļu aspektiem saistītus mantojuma jautājumus, bet arī palīdzam nodrošināt kompānijas darbības turpināšanu un attīstību.

Pēctēcības plānošana

Nereti par lielāko dzīves izaicinājumu uzņēmējam kļūst pārdomāta pēctēcības plānošana. Prudentia profesionāļiem ir plaša pieredze uzņēmēju sagatavošanā šim nopietnajam procesam gan sniedzot profesionālo palīdzību, veidojot ilgtermiņa plānus, gan asistējot īstermiņa mērķu realizēšanā.

 

 

 

bottom of page