top of page

Prudentia sagatavotais uzņēmuma vērtēšanas pārskats sniedz detalizētu uzņēmuma finanšu stāvokļa izvērtējumu, palīdz pieņemt apzinātus biznesa lēmumus, kā arī sagatavoties iespējamiem nākotnes darījumiem, pat ja tos neplānojat veikt drīzumā.

Situācijas, kurās pareiza izpratne par sava uzņēmuma vērtību ir kritiski svarīga gan personīgo, gan biznesa mērķu sasniegšanai:

  • Biznesa attīstība un paplašināšanās

  • Investīciju piesaiste

  • Uzņēmuma pārdošana

  • Pēctecības plānošana
  • Izejas (exit) stratēģijas īstenošana
  • Aktīvu aizsardzība

TOP101_lv_LOGO_final_top lv_wo background.png

Kopš 2005. gada Prudentia sadarbībā ar Nasdaq Riga realizē sabiedrībai ļoti nozimīgu inciatīvu - Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101. Šīs iniciatīvas pamatā ir projekta veidotāju vēlme rosināt sabiedrībā diskusijas par uzņēmumu vērtību un to ietekmējošiem faktoriem. Projekta mērķis ir, skaidrojot uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas, apvienošanas motivāciju un korporatīvās pārvaldības lomu uzņēmumu konkurētspējas pilnveidošanā gan Latvijas, gan Baltijas mērogā, nostiprināt izpratni par uzņēmumu vērtību kā nozīmīgu atskaites punktu tālākai attīstībai. Plašāk par projektu; www.top101.lv

bottom of page